Privacy & Cookies

Privacyverklaring
16-12-2015
De Rijke Group verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen. Deze verklaring beschrijft in detail de stappen die we ondernemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u onze websites bezoekt. Ze beschrijft de persoonlijke gegevens die we verzamelen, de doeleinden waarvoor we dergelijke informatie gebruiken en uw keuzes omtrent het gebruik hiervan. We behandelen hier eveneens de stappen die we ondernemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en hoe u uw persoonlijke gegevens kunt nakijken en verbeteren. Door onze websites te bezoeken stemt u in met de verzameling van gegevens en de in deze privacyverklaring beschreven gebruiksprocedures.

Onze gegevensverzameling

Rechtstreeks van u verkregen informatie
Over het algemeen kunt u de website van De Rijke Group bezoeken zonder persoonlijke gegevens in te geven. Op bepaalde pagina’s kunnen we u om persoonlijke informatie vragen vooraleer we een door u gevraagde dienst verlenen of transactie uitvoeren. De door ons verzamelde persoonlijke gegevens kunnen het volgende omvatten:

• contactinformatie zoals uw naam, titel, bedrijf/organisatie, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en fysieke adressen;
• gegevens omtrent uw bedrijf en uw functie;
• uw voorkeuren inzake e-mailmarketing;
• financiële informatie (inclusief kredietkaart- of rekeninggegevens);
• gegevens zoals uw nationaliteit en land van verblijf die het ons mogelijk maken te bepalen of u onder de van toepassing zijnde exportcontrolevoorschriften in aanmerking komt om informatie te ontvangen over bepaalde technologieën;
• gegevens die gebruikt worden om uw gebruik van onze websites te personaliseren en te vereenvoudigen, inclusief login en technische informatie;
• vragen om inlichtingen over en bestellingen van onze producten en diensten;
• gegevens die ons helpen bepalen welke producten en diensten het best bij uw behoeften aansluiten;
• informatie omtrent deelname aan evenementen; en uw feedback over onze websites en onze producten in het algemeen.

U hoeft geen enkele van deze gegevens te verschaffen, maar als u dit niet doet, is het mogelijk dat we de gewenste dienst niet kunnen verlenen of uw transactie niet kunnen uitvoeren.

Automatisch ingewonnen gegevens
We verzamelen informatie over uw bezoek aan onze websites, inclusief welke pagina’s u bezoekt, het aantal overgedragen bytes, de links waarop u klikt, de inhoud die u bekijkt en andere acties die u onderneemt op de websites van De Rijke Group. We verzamelen ook bepaalde standaardgegevens die uw browser naar iedere website verzendt die u bezoekt, zoals uw IP-adres (Internet Protocol), het type en de mogelijkheden van uw browser en de taal, uw besturingssysteem, de datum en tijd waarop u de website raadpleegt en de website van waaruit u naar onze site bent doorverwezen. We koppelen deze gegevens niet aan uw identiteit.
Ons gebruik van gegevens

Diensten en transacties
We gebruiken uw persoonlijke informatie om diensten te verlenen en transacties uit te voeren waar u om heeft verzocht zoals bijvoorbeeld het verschaffen van informatie over producten en diensten van De Rijke Group, het beantwoorden van een offerteaanvraag of het beantwoorden van vragen. Om u een meer consistente ervaring te bieden in uw interacties met De Rijke Group kan de informatie die door onze websites verzameld werd gecombineerd worden met informatie die we op andere manieren hebben verkregen.

Websiteverbetering
Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze websites en De Rijke Group producten of diensten te verbeteren of om het gebruiksgemak van onze sites te verbeteren door u niet steeds dezelfde informatie in te laten geven of om onze websites aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren of interesses.

Communicatie
Met uw toestemming kunnen we uw persoonlijke gegevens die we via onze websites hebben verzameld gebruiken om u te informeren over beschikbare producten en diensten van De Rijke Group. Wanneer we gegevens verzamelen die gebruikt kunnen worden om u te informeren over onze producten en diensten, geven we u steeds de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van dergelijke berichten. Bovendien bevat iedere e-mail die we versturen een afmeldlink waarmee u kunt aangeven dat u dergelijke berichten niet langer wenst te ontvangen. Als u ervoor kiest zich af te melden, schrappen we u uit de lijst in kwestie.

Ons gebruik van cookies en webbakens
Cookies zijn kleine bestanden die websites op uw harde schijf of in het geheugen van uw browser opslaan. We kunnen ze gebruiken om bij te houden hoe vaak u onze site heeft bezocht, om het aantal bezoekers van onze site bij te houden, om te bepalen en te analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken (inclusief de efficiëntie van online reclame), om door u verschafte informatie te bewaren waaronder uw voorkeuren en om technische informatie te bewaren die nuttig kan zijn voor uw interacties met onze websites. We kunnen gebruikmaken van sessiecookies (cookies die worden gewist wanneer u uw browsersessie beëindigt) om uw gebruikers-ID en elementen van uw gebruikersprofiel te bewaren om het surfen op onze websites (in het bijzonder met betrekking tot het zoeken naar informatie en het plaatsen van bestellingen) te vereenvoudigen en andere informatie die nuttig is voor het verloop van de sessie. U heeft de mogelijkheid cookies te aanvaarden of af te wijzen. De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstellingen meestal wijzigen om cookies af te wijzen of om een melding te krijgen wanneer een cookie op uw computer wordt gezet. Als u ervoor kiest cookies af te wijzen, is het mogelijk dat u niet alle onderdelen van de websites van De Rijke Group of andere websites die u bezoekt ten volle kunt benutten. Onze sites kunnen ook elektronische afbeeldingen bevatten die webbakens (of soms ook single-pixel gifs) genoemd worden, die ons in staat stellen het aantal bezoekers te tellen dat die pagina’s bezocht heeft. Het is mogelijk dat we webbakens toevoegen aan reclame-e-mails of Newsletters om te bepalen of berichten werden geopend en of naar aanleiding hiervan actie werd ondernomen.
Doorgave van uw persoonlijke gegevens
Met uitzondering van hetgeen hieronder wordt beschreven, zal de persoonlijke informatie die u via onze websites aan De Rijke Group verschaft niet zonder uw toestemming buiten De Rijke Group worden gedeeld.

Doorgave van gegevens aan dienstverleners
De Rijke Group huurt bedrijven in om namens ons diensten te verlenen, zoals het hosten van websites, het verzenden van informatie, het uitvoeren van transacties en het analyseren van onze websites. We geven deze bedrijven enkel de onderdelen van uw persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om de diensten te verlenen. Deze bedrijven en hun werknemers mogen de persoonlijke gegevens niet voor andere doelen gebruiken.

Doorgave van gegevens in het kader van transacties
In het kader van bepaalde transacties kunnen we een deel van of al uw persoonlijke gegevens doorgeven aan financiële instellingen, overheidsinstellingen en vervoersbedrijven of postdiensten die bij de transacties betrokken zijn.

Doorgave in het kader van overnames of afstotingen
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin De Rijke Group – omwille van strategische of andere bedrijfsgerelateerde redenen – beslist bedrijven te verkopen, aan te kopen, te fuseren of te herorganiseren in bepaalde landen. Dergelijke transacties kunnen met zich brengen dat persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan toekomstige of effectieve kopers of dat ze worden verkregen van verkopers. De Rijke Group zoekt bij dit soort transacties steeds de gepaste beveiliging van gegevens.

Doorgave om andere redenen
We kunnen persoonlijke gegevens doorgeven als we hiertoe bij wet worden gedwongen of als we te goeder trouw geloven dat dergelijke actie noodzakelijk is om tegemoet te komen aan wettelijke vereisten of tegen ons aangespannen rechtszaken, om onze rechten of eigendom te beschermen en te verdedigen of in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van een persoon te beschermen.


Veiligheid
De Rijke Group verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te beveiligen. We gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonlijke gegevens tegen onrechtmatige toegang, gebruik of openbaarmaking te helpen beschermen. We bewaren bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens die u ons verschaft op computersystemen met beperkte toegang die zich bevinden in ruimten waartoe de toegang beperkt is.
Uw persoonlijke gegevens controleren
In sommige gevallen kunt u persoonlijke gegevens die u ons via onze websites heeft bezorgd controleren en corrigeren door naar de pagina te surfen waarop u de informatie heeft ingegeven. In alle gevallen kunt u een aanvraag indienen om persoonlijke informatie die via onze websites werd verzameld te controleren of te corrigeren of De Rijke Group vragen ermee op te houden ze te gebruiken. Het is mogelijk dat we eerst bepaalde stappen zetten om uw identiteit na te gaan voordat we u toegang verlenen tot uw persoonlijke informatie. U kunt ons helpen uw gegevens correct te houden door ons op de hoogte te brengen van iedere verandering in uw postadres, telefoonnummer of e-mailadres.

Instemming met internationale overdracht van persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die we op onze websites verzamelen kunnen worden verzonden naar Nederland of naar ieder ander land waarin De Rijke Group actief is. Het is eveneens mogelijk dat we de gegevens daar bewaren en verwerken. Hoewel de wetgeving omtrent de bescherming van persoonlijke gegevens in die landen kan verschillen van de wetten in uw land zullen we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy beschermd wordt. Door gebruik te maken van onze websites en ons uw informatie te bezorgen, stemt u ermee in dat uw gegevens buiten uw land worden overgedragen.

Gegevens van kinderen
De Rijke Group verzamelt niet bewust gegevens van kinderen en richt haar websites niet op kinderen.
Links naar andere websites
Het is mogelijk dat onze websites links bevatten naar andere websites, zoals beroeps- en overheidsorganisaties en publicaties. We kunnen eveneens linken naar derde partij dienstverleners die online trainingscurricula hosten, onderhouden en uitvoeren. Hoewel we uitsluitend proberen te linken naar websites die onze hoge privacystandaard delen, zijn we niet verantwoordelijke voor de inhoud, veiligheid of privacygewoonten van andere websites.

Handhaving van deze privacyverklaring
Als u vragen heeft over deze verklaring of over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. We zullen uw vraag zo snel mogelijk behandelen en tot een bevredigende oplossing proberen te komen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
De Rijke Group kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. In dat geval zullen we de ‘datum van laatste herziening’ boven- en onderaan in de privacyverklaring wijzigen. We zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen wanneer onze privacyverklaring het delen of het gebruik van uw persoonlijke gegevens uitbreidt op manieren die niet beschreven staan in deze privacyverklaring op het ogenblik van de gegevensverzameling.