Disclaimer

Auteursrechten & Copyright

De huidige informatie op de website mag worden gedownload, vermenigvuldigd of uitgeprint, op voorwaarde dat:

  • de informatie slechts voor persoonlijke en dus op geen enkele wijze voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.
  • de informatie niet wordt gewijzigd.
  • bij de vermenigvuldiging de copyrights worden vermeld van De Rijke Group.

 

Ieder ander gebruik dan hier uitdrukkelijk vermeld, is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van De Rijke Group.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam De Rijke Group en het logo berusten uitsluitend bij De Rijke Group.


Verantwoordelijkheid

De informatie op de website is met grote zorg samengesteld en wordt continu onderhouden en gecontroleerd. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De Rijke Group geeft geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, en neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor gebruik van deze informatie.

 

De Rijke Group is niet verantwoordelijk voor de juistheid, voor fouten of voor onvolledigheid van de inhoud op deze website. De gebruiker is zelf geheel verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

 

De Rijke Group behoudt zich het recht voor om op elk gewenst tijdstip wijzigingen aan te brengen in de informatie, met name door het bijwerken van deze website. De Rijke Group kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die het directe dan wel indirecte gevolg is van de informatie op deze site.

 

De gebruiker verplicht zich ertoe deze site niet te gebruiken om informatie door te geven. Een dergelijke handeling kan resulteren in een civiele of strafrechtelijke procedure. Gebruiker verplicht zich er verder toe geen informatie via deze site te verspreiden welke in strijd is met de wet, de openbare orde, de goede zeden, of welke als lasterlijk kan worden aangemerkt.

 

Belangrijk: De berichten die u aan ons via het internet verzendt kunnen op het internet worden onderschept. Totdat deze berichten ons bereiken kan hun vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd.