Run for Kika

 

KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) is een non-profit organisatie die als doelstelling heeft dat in 2025 95% van alle kinderen met kanker geneest. Op dit moment is dat 75%. Omdat wetenschappelijk onderzoek nog altijd erg kostbaar is, richt KiKa zich op het bij elkaar brengen van veel geld. KiKa moet het vooral hebben van de steun van de ‘gewone’ Nederlanders, die zich met allerlei acties inzetten om geld voor Kika in te zamelen. De Run for KiKa is één van die acties.

 

In 2012, 2013, 2014 en 2015 heeft De Rijke Group meegedaan aan de Run for KiKa en hiermee respectievelijk € 1.500,- , € 4.500, € 5.250 en € 3.541 weten op te halen. Ook in 2016, 2017, 2018 en 2019 deed De Rijke weer mee.