Het nieuwe hoogbouwmagazijn en kantoor in Antwerpen zijn geopend!

Het nieuwe hoogbouwmagazijn en kantoor in Antwerpen zijn geopend!

In juni van dit jaar heeft De Rijke op haar lokatie aan de Kruisweg in Antwerpen een nieuw (hoogbouw) magazijn geopend. De fysieke bouw van het nieuwe complex heeft – geholpen door de gunstige weersomstandigheden gedurende de afgelopen winter – ongeveer 6 maanden tijd in beslag genomen.

Middels deze capaciteitsuitbreiding van 10.000 m2 loods ruimte, komt de totale overdekte opslagcapaciteit uit op zo’n 30.000 vierkante meter, verdeeld over een 3-tal magazijnen.

Daarnaast beschikt De Rijke ter plaatse over een aanzienlijk silopark, waarbij 75 silo’s van verschillende afmetingen voorhanden zijn. De magazijnen aan de Kruisweg zijn voorzien van pallets stellingen en een automatisch branddetectie/blussysteem. De stellingen zijn eveneens voorzien van een zgn. in-rack blussysteem. Met behulp van wifi verbindingen (en barcode scanners) vindt er interactie plaats tussen de warehouse planning en de loods operaties als integraal onderdeel van het Warehouse Management Systeem.

Het spreekt verder voor zich dat tijdens de ontwerp- en bouwfase van het nieuwbouwproject ruimschoots aandacht besteed is aan milieuaspecten. Denk hierbij onder andere aan de speciale isolatie van de wanden en daken, de (LED) verlichting – in combinatie met bewegingssensoren – alsook aan een systeem om infiltratie van hemelafvoerwater terug in het milieu mogelijk te maken.

De Antwerpse locatie vormt eveneens de thuisbasis voor de Belgisch gekentekende De Rijke trucks vloot. Achter die trucks worden normaliter containers, stukgoed- of bulkopleggers aangetroffen.Nieuwsbouw loods 27-05-2016 (1)

Naast de bouw van het nieuwe magazijn is eveneens in een nieuw kantoorgebouw gebouwd. Het moderne kantoor is ruimer opgezet en biedt plaats aan de warehouse planning, de transportplanning, de customer services afdeling, alsook aan de aldaar gecentraliseerde ondersteunende diensten m.b.t. de activiteiten van de De Rijke Groep in Belgie.

De Rijke richt zich op het aanbieden van logistieke diensten, liefst gecombineerd tot een maatwerk-totaaloplossing: middels een eigen vloot van voertuigen kunnen producten afgehaald worden bij de klant of in de haven, om vervolgens op de eigen locatie te worden opgeslagen of behandeld. Het kan hier gaan om verpakte producten of productstromen in bulk (bijvoorbeeld poeders en granulaten). Het verpakken van producten in 25 kg zakken, bigbags of octabins behoort middels onze verpakkingslijnen tot de standaardmogelijkheden. Daarnaast zijn voorzieningen aanwezig om verpakte producten juist te verbulken.

De locatie beschikt over verschillende mogelijkheden om bulkoverslag te faciliteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een containerkantelstation t.b.v. 20, 30 of 40 ft containers. Op het terrein bevindt zich daarnaast een containeryard, met bijbehorende container reach stacker. De op de site aanwezige weegbrug maakt onder andere de SOLAS/VGM verplichte wegingen mogelijk. Het spreekt voor zich dat ook het vervolgtransport door De Rijke verzorgd kan worden, ook als dat bestemmingen overzee of elders in Europa betreft. De in-house douane-afdeling speelt daarbij een belangrijke, faciliterende rol.

Middels de recente uitbreiding van capaciteit kunnen we nog beter inspelen op de (toegenomen) vraag van de diverse opdrachtgevers en kunnen we de tussentijds extern opgebouwde voorraden grotendeels gaan afbouwen.

Naast die capaciteit (en diversiteit qua mogelijkheden), spelen de specifieke klantgerichtheid, de geleverde kwaliteit en flexibiliteit, in combinatie met ons veiligheidsbewustzijn, belangrijke onderscheidende kenmerken!