De Rijke Logistics maakt zowel gebruik van een breed netwerk van zorgvuldig geselecteerde partners als de eigen vrachtwagens van De Rijke Group. De diensten die worden aangeboden variëren van kleine hoeveelheden verpakte transporten tot volle ladingen. Dit geldt voor verpakte goederen en droge en vloeibare bulkgoederen die over de weg, per spoor en over zee kunnen worden vervoerd.

Onderdeel van onze filosofie is dat we onze partners nodig hebben om de best mogelijke service aan onze klanten te kunnen bieden. Alleen door een respectvolle samenwerking en door van elkaar te leren, kunnen onze diensten worden verbeterd en onze klanten het beste worden geholpen. We delen best practices en leren van onze partners, net als dat zij ook van ons kunnen leren.

De Rijke heeft een sterke voorkeur om samen te werken met gespecialiseerde bedrijven. De grootte van deze bedrijven van verschillen van een klein familiebedrijf tot bedrijven met onderdelen in verschillende landen. De bedrijven waarmee De Rijke samenwerkt kunnen als partners geselecteerd zijn door ons of bedrijven die zijn geselecteerd door onze klanten.

Border left
2019-07-19_De_Rijke_Logistics_kantoor-65_Kantoor_Malledijk7_webresolutie_sRGB.jpg
Border right Border bottom

Partnernetwerk

Zorgvuldig geselecteerde partners moeten veiligheidsregels naleven, hoge normen voor klantenservice aanhouden en ethisch gedrag tonen. Daarnaast zijn kostenefficiëntie en voortdurende verbetering ook onderdeel van uitsluitingscriteria. Alle vervoerders moeten voldoen aan duidelijk gedefinieerde regels en bevestigen dit in onze Service Level Agreement en onze Supplier Code of Conduct.

Door te werken met vaste overeenkomsten en transparantie over gewonnen business, verwachten wij dat onze partners de gehele business goed kennen. Wij zien de gezamenlijke business met onze partners immers als een investering in elkaar en in de toekomst. Veel bedrijven waar De Rijke mee samenwerkt zijn al jarenlang een partner van ons. Verder worden onze partners zorgvuldig gemonitord en hun prestaties worden gemeten en geëvalueerd.

De overeenkomsten met de vervoerders worden gemaakt op basis van een mix van

kortlopende en langlopende overeenkomsten en er worden geen zaken gedaan met spotvervoerders en sub-onderaannemers. Als onderdeel van het onboarding proces worden vervoerders gecontroleerd, beoordeeld en vindt er een ontmoeting plaats.

De Rijke stuurt orders via een EDI connectie en als dit niet beschikbaar is kan de partner toegang krijgen tot onze online portal. Communicatie verloopt in meerdere richtingen en tijdige statusupdates en leveringsbevestigingen maken deel uit van de afspraken.

In samenwerking met de verschillende commerciële en operationele teams van De Rijke worden de trends en ontwikkelingen van de markt gevolgd, zodat we ons indien nodig kunnen aanpassen en verbeteren. Waar mogelijk en toegestaan worden ook volumes van verschillende klanten geconsolideerd. Dit resulteert in efficiëntere en duurzamere planning en levert schaalvoordelen op voor De Rijke en onze partners.

Het rapporteren van bijna-ongevallen en het leren van incidenten wordt aangemoedigd. Ook het delen van best practices wordt gestimuleerd. Onze partners die betrokken zijn bij het vervoer van plastic korrels en/of poeders worden op de hoogte gebracht van het OCS-programma en worden gevraagd dit te ondertekenen. Voor specifieke producten, diensten of klanten kan specifieke training worden vereist. Ook moeten alle partners inzicht geven in hun CO2 emissies en maken duurzaamheidsinitiatieven deel uit van onze gesprekken en dagdagelijkse business.

Border left
Handen schudden.jpg
Border right Border bottom

wilt u in contact komen met  één van onze adviseurs?

Onze medewerkers helpen u graag!